دانشگاه BrandMemo

دانشگاه BrandMemo یک پروژه بدون سود است که توسط BrandMemo مدیریت شده و توسط گروهی علمی متشکل از بیش از ۵۰ استاد دانشگاه و محقق از دانشگاههای اصلی و مدارس بازرگانی سراسر دنیا حمایت می شود.

هدف دانشگاه BrandMemo مطالعه ترجیح برندها توسط انسان ها و همینطور ارتقای دانش علمی رابطه بین انسان ها و نشان های تجاری می باشد.

اساتید دانشگاه ها و دانشجویان می توانند به صورت رایگان به داده های حجیم و انالیزهای BrandMemo دسترسی پیدا کنند

لطفا با خدمات دانشگاه ما تماس بگیرید